Klicka på nedanstående länk för prislistan!

             Prislista 2018

 

 

Teknisk information för nedanstående produkter

 

 • Bästa miljöval inget naturgrus i våra produkter vilket innebär ingen betydande miljöpåverkan.
 • Bästa leveranstider alla dagar 800  -  2000.  Övrig tid enligt överenskommelse.
 • Bästa kvalitet tvättad sand med anläggningscement i ger en höghållfast betong.
 • Bästa pris eget material, brytningsmaskiner, bearbetningsmaskiner och leveransfordon.
 • Betongbil rotator med 7m ränna max. 6m3 per leverans.

 Vår försäljningspolicy.

 • Vi vill att kunden
  • betalar produkten
  • respekterar miljömålen
  • ej ägnar sig åt kamaraderi
  • Vi förbehåller oss rätten att göra en utvärdering av kunden